Τα Έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιεί 5 νέα Έργα που έχουν σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας ένταξης ή και επανένταξης ατόμων στην απασχόληση, καθώς και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των Μικρών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ΑνΑΔ έχει επίσης εγκαθιδρύσει και λειτουργεί το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων, όπου και εξετάζεται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου, σε συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή και συνθήκες προσομοίωσης.

 

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ, στο τηλέφωνο: 22390300